Ontdekking van de Hoogveenglanslibel in Drenthe en de verspreiding in Nederland

Een artikel van René Manger en Jan Joost Mekkes over de ontdekking van de Hoogveenglanslibel in Drenthe. In 2017 werd de Hoogveenglanslibel (Somatochlora arctica) voor het eerst in de provincie Drenthe waargenomen. Er werden dat jaar vier locaties in de provincie ontdekt. Een jaar later werd de soort ook in …

Tweestreepvoorjaarsuil met eitjes

Een waarneming van Maud Maas Geesteranus met foto’s: Had gisteren de hele dag deksel van GFT-bak open staan vanwege eindeloze emmers zevenblad. Aan het eind van de middag zat er een uiltje, volgens mij een versleten tweestreepvoorjaarsuil, eitjes te leggen. Na gedane arbeid is ze weggevlogen. En nu maar hopen …

Eerste dagvlinderwaarnemingen 2019

Met dank aan Waarneming.nl is een lijstje gemaakt van alle dagvlinderwaarnemingen die vanaf het begin van het jaar tot 20 maart op waarneming.nl zijn binnengekomen. Hoewel ook meldingen via andere kanalen worden doorgegeven, geeft het lijstje vermoedelijk wel een goed beeld van de in deze periode in Drenthe waargenomen soorten. …

Doodshoofdvlinder gevonden in Zuidwolde

Joop Verburg van Natuurvereniging Zuidwolde meldt het volgende: Op 1 september 2018 vond Henk Huiskes voor de deur van zijn huis op de Zuiderhof dit prachtige maar jammer genoeg erg dode exemplaar van de Doodshoofdvlinder. Doodshoofdvlinder is een van de grootste pijlstaartvlinders. Ze worden zelden gezien (in Drenthe is het …