Vlinderwerkgroep Drenthe

Waargenomen macrosoorten in Drenthe

Jan Rocks uit Zwartemeer heeft onderzocht welke macrosoorten in Drenthe zijn waargenomen. In deze verzameling zijn alleen die soorten opgenomen waarvan fotografisch bewijs beschikbaar was. De resultaten van dit onderzoek heeft hij aan de Vlinderwerkgroep Drenthe ter beschikking gesteld.

Een overzicht van de 15 families kunt u hier bekijken. Via de afbeelding van de familie komt u op de fotogalerij met de soorten.

De families en soorten zijn gerangschikt in een tabel volgens de laatste uitgave van de gids ‘Nachtvlinders’ van Paul Waring en Martin Townsend. Door hier te klikken wordt deze lijst zichtbaar. De gekleurde namen brengen u naar een dia van de betreffende soort. Op de dia’s staan de Nederlandse naam, wetenschappelijke naam en naam van de fotograaf vermeld.