Bijzondere waarnemingen

Graag willen wij via de website geïnteresseerden mee laten genieten van uw waarnemingen. Het gaat hierbij alleen om bijzondere waarnemingen van vlinders die weinig in Drenthe zijn gezien.

U kunt uw waarnemingen met foto(‘s) per e-mail doorgeven.

van dagvlinders aan Ben Hoentjen – benhoentjen@kpnmail.nl

van nachtvlinders aan Ton Schoenmaker – tonsch45@gmail.com