Boerenlandvlinders op de kaart

Inleiding
In het agrarische gebied in Drenthe vinden we verschillende kenmerkende dagvlindersoorten. Het zijn vlinders die zich thuis voelen in bloemrijke graslanden, kruidenrijke bermen, slootkanten en overhoekjes. Ze worden in de volksmond ook wel ‘boerenlandvlinders’ genoemd. Wie even zoekt, vindt in de zomermaanden al snel een aantal verschillende soorten boerenlandvlinders op een luwe, zonnige, bloemrijke plek. 

Achteruitgang boerenlandvlinders
Helaas lijken veel kenmerkende vlinders van het boerenland achteruit te gaan, zoals ook blijkt uit de resultaten die gepresenteerd zijn in Dagvlinders in Drenthe, in 2016 uitgebracht door de Vlinderwerkgroep Drenthe. Het vermoeden bestaat dat ze niet alleen in verspreiding, maar ook in aantallen sterk aan het afnemen zijn. Om de boerenlandvlinders op de korte en lange termijn te kunnen beschermen is het belangrijk in beeld te hebben waar en ook hoeveel boerenlandvlinders in het agrarisch gebied aanwezig zijn.
Helpt u mee met tellen?De Vlinderwerkgroep Drenthe roept alle vlinderliefhebbers en geïnteresseerden op om in de zomermaanden boerenlandvlinders te tellen. Doet u ook mee?

Meedoen is simpel! Breng in de periode juni-september één of meerdere bezoeken aan een agrarisch gebied bij u in de buurt of ergens anders in Drenthe. Tijdens een dagelijkse wandel- of fietstocht kan het speuren al beginnen. In de tabel ziet u welke dagvlindersoorten we tot de boerenlandvlinders rekenen voor dit onderzoek. 

Bruin zandoogje
ZwartsprietdikkopjeIcarusblauwtje
Groot dikkopjeArgusvlinder
Klein geaderd witjeKoevinkje
OranjetipjeHooibeestje
Bruine vuurvlinderBruin zandoogje
Kleine vuurvlinderOranje zandoogje

Geef waarnemingen door
Ziet u één van deze boerenlandvlinders? Markeer of noteer de locatie van de waarneming(en) met het tijdstip en eventuele andere gegevens zoals het biotoop. Het is vooral ook belangrijk dat u het aantal individuen per soort op de locatie probeert te tellen en invoert/noteert. Voor het digitaal invoeren van waarnemingen kunt u gebruik maken van één van de beschikbare apps of websites zoals waarneming.nl (ObsMapp) of telmee.nl (NDFF invoer). Eventueel kunt u uw waarnemingen op het invulformulier op deze website noteren.

Alle waarnemingen samen vormen een belangrijke bron van informatie om de trends van dagvlindersoorten in Drenthe in beeld te brengen en houden. Deze en andere onderzoekresultaten vormen uiteindelijk de basis voor beschermingsmaatregelen van dagvlinders. Door mee te tellen draagt u een steentje bij aan de bescherming van de boerenlandvlinders in Drenthe!

Heeft u vragen of suggesties voor dit project?
Neem gerust contact op met de Vlinderwerkgroep Drenthe via


Vanuit het project Bermscouts! is een flyer ontwikkeld voor het tellen van dagvlinders in bermen (methode kwartiertelling). Klik op de afbeelding om de flyer te downloaden.

Verspreidingskaartjes boerenlandvlinders

Verspreidingskaartjes Argusvlinder

Boerenlandvlindergalerij