Vlinderwerkgroep Drenthe

Vlinderwerkgroep Drenthe

Najaarsbijeenkomst Vlinderwerkgroep Drenthe 2019

De najaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Drenthe wordt gehouden op WOENSDAG 20 november 2019 om 19.30 uur in Restaurant ‘De Klipper’, Hoofdstraat 24, 9433 PC Zwiggelte (www.deklipper.com).

Het bestuur van de VWD hoopt iedereen op deze woensdagavond weer te kunnen begroeten!

Programma


1. Opening – Stefan Pronk
2. Joop Verburg: ‘Nieuw aangetroffen nachtvlinders in Drenthe’
3. Stefan Pronk en Ben Hoentjen: ‘Hoe vlogen de dagvlinders in 2017/2018/2019?’

Pauze en verloting nieuwe stijl met als eerste prijs het nieuwe boek van Dave Goulson, De Tuinjungle

4. Leo Norda van de Universiteit van Antwerpen: ‘Door de bomen het veen niet meer zien. Soortgericht beheer voor het behoud van de veenvlinders.’

Sluiting rond 22.00 uur – Stefan Pronk

Nieuws

Welkom op de website van de Vlinderwerkgroep Drenthe!

Doelstellingen van de VWD

  • het organiseren en stimuleren van vlinderonderzoek voor wetenschappelijke doeleinden en ten dienste van natuurbehoud en milieubeheer, met nadruk op de provincie Drenthe;
  • het uitvoeren van betaalde en onbetaalde onderzoeksopdrachten in het kader van bovengenoemde doelstelling;
  • het gevraagd en ongevraagd verstrekken van beheersadviezen met betrekking tot vlinderbeheer aan terreinbeherende instanties;het vastleggen van de resultaten van het door haar georganiseerde en gestimuleerde vlinderonderzoek in een databestand;
  • het openbaar maken van deze resultaten in een of meer publicaties, speciaal in de vorm van een boekwerk met verspreidingskaarten van de in Drenthe voorkomende vlinders, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Activiteitenagenda 2019

Najaarsbijeenkomst VWD

Bijzondere waarnemingen in Drenthe

En verder nog . . .

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is knop-sites-300x150.jpg
Verwante sites
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is knop-geschiedenis-300x150.jpg
Geschiedenis