Rups van de Kamillevlinder

Rups van de Kamillevlinder

Ben van As meldde dat hij op 9 juni de rups van de Kamillevlinder (Cucullia chamomillae) zag op het Balloërveld. De opvallend getekende rups foerageerde op (zo te zien) Reukloze kamille en zo hoort het ook. Het imago van de Kamillevlinder is moeilijk te onderscheiden van dat van het naaste familielid Grauwe monnik (Cucullia umbratica), maar aan de hand van de niet op elkaar lijkende rupsen is determinatie erg gemakkelijk. Voor de verschillen zie de Vlinderstichting.