Vlinderwerkgroep Drenthe

Aan de slag voor de Nachtvlinderatlas

INSTRUCTIES VLINDERVALLEN
Door Eef Arnolds is een beknopte handleiding geschreven met handige tips voor het plaatsen van nachtvlindervallen. Daarbij komen ook zaken als tijdstip, weersomstandigheden en controle van de vallen aan de orde. Met de link kunt u de instructies downloaden.

GASTADRESSEN VLINDERVALLEN GEZOCHT
Het uitzetten van vlindervallen zal de belangrijkste methode zijn bij het karteren van nachtvlinders in Drenthe. Wij kunnen daarbij de hulp van mensen met een tuin of eigen land goed gebruiken. U kunt een document downloaden waarin Eef Arnolds beschrijft waaraan een gastadres dient te voldoen.

IN WELKE KWARTBLOKKEN KAN HET BEST WORDEN WAARGENOMEN?
In februari 2024 is er een update gemaakt van het aantal waargenomen soorten macrovlinders per kwartblok in Drenthe. De waarneemresultaten van 2006 tot en met 2023 van Noctua zijn aangevuld met de waarnemingen van waarneming.nl uit dezelfde periode.

Door te klikken op de afbeelding kan een kaart in PDF met hoge resolutie worden gedownload.

waargenomen van 2006 t/m 31 december 2023waar nog waargenomen moet wordentoename in 2023

Het aantal tot nu toe waargenomen macrosoorten per kwartblok. Dat aantal wordt aangegeven met het getal in de gekleurde cirkel in het kwartblok. Linksboven in het kwartblok staat in kleine cijfers de streefwaarde van het aantal macrosoorten voor dat kwartblok. Een groen kruis door het kwartblok betekent dat de streefwaarde gehaald is.


Het aantal nog waar te nemen macrosoorten per kwartblok om aan de streefwaarde van dat kwartblok te voldoen. Het aantal nog waar te nemen soorten wordt aangegeven met het getal in de rode cirkel. Hoe hoger het getal en hoe roder de cirkel, des te meer er te doen valt.Deze kaart laat zien waar er in 2023 is waargenomen. Hoe groener, des te meer er is waargenomen.


Alle waarneemresultaten per kwartblok in de periode 2006 t/m 31 december 2023 zijn ook te vinden in een tabel in PDF die gedownload kan worden. De kwartblokken zijn gesorteerd op X- en Y-coördinaat van de linkeronderhoek van het kwartblok. Naast het totaal aantal waargenomen soorten macro’s zijn ook de aantallen gegeven voor de zes volgende periodes:
1 januari – 31 maart
1 april – 15 mei
16 mei – 30 juni
1 juli – 15 augustus
16 augustus – 30 september
1 oktober – 31 december

Klik hier voor een PDF van de tabel.

De zes kaarten met het aantal in een kwartblok nog waar te nemen macrosoorten per periode (zie uitleg links) kunnen worden gedownload.Klik hier voor een PDF met de zes kaarten.