Haast niet te geloven: 7 rupsen van Grote vos

Haast niet te geloven: 7 rupsen van Grote vos

Door de bewoners van een huis in Noord-Drenthe werden een paar dagen geleden 7 rupsen gevonden. De rupsen leken op die van de Gehakkelde aurelia, maar nog meer op die van de Grote vos. Dit leek wel heel onwaarschijnlijk. Een dag later bleken ze zich bijna allemaal verpopt te hebben en was er één waarschijnlijk door een spin half opgegeten. Na raadpleging van de Vlinderstichting via foto’s van rups en pop bleken het de rupsen en poppen van de Grote vos te zijn. Hoe deze rupsen hier zijn terechtgekomen is een raadsel, want de waardplanten Iep, Zoete kers en Wilg zijn niet in de naaste omgeving te vinden.

Hopelijk weten de poppen zich te ontwikkelen tot imago’s.

Op de website van de Vlinderstichting kunt u zien dat er nog 5 waarnemingen van rupsen zijn gedaan in Nederland.