Nieuwe kaarten en tabel voor de Nachtvlinderatlas van Drenthe

Nieuwe kaarten en tabel voor de Nachtvlinderatlas van Drenthe

Begin februari 2020 zijn alle macrowaarnemingen in Drenthe opgevraagd bij NOCTUA (Jurriën van Deijk, Vlinderstichting) en waarneming.nl. Met de gegevens van deze database zijn nieuwe kaarten en een tabel gemaakt over de periode 2006 t/m 2019. De kaarten laten zien:

  • hoeveel macrosoorten per kwartblok (2,5×2,5 km) zijn waargenomen
  • in welke kwartblokken er nog waargenomen moet worden
  • de toename per kwartblok in 2019

Kaarten en tabel zijn hier te vinden.