Scheefbloemwitje in Drenthe

In navolging van de presentatie van Ben van As over de scheefbloemwitjes op de Najaarsbijeenkomst in 2023 heeft hij ook een verslag geschreven over deze soort. Hierin presenteert hij de herkenning, verspreiding en andere wetenswaardigheden. Op de Najaarsbijeenkomst van 2018 heeft Joop Verburg ook een presentatie gegeven over de herkenning …

Uitbreiding meetnet nachtvlinders van De Vlinderstichting

De Vlinderwerkgroep Drenthe ondersteunt van harte onderstaande oproep van Jannes Boers van De Vlinderstichting om in Drenthe het aantal meetpunten van het meetnet nachtvlinders uit te breiden. Beste nachtvlinderaars, Zoals sommigen van jullie zullen weten heeft De Vlinderstichting in 2013 het meetnet nachtvlinders opgericht, met het doel om trends van in …

Piepkleine koker van Heidelootjeskokermot

Ben van As is er op 30 maart 2024 in geslaagd in de Buinerbosjes van Boswachterij Exloo de kleine koker van de Heidelootjeskokermot (Coleophora juncicolella) te vinden. Het lukte hem het kokertje van 3 mm met het bijna volgroeide rupsje te fotograferen op een stukje eikenblad. Thuis werden twee kokers van de Heidelootjeskokermot gefotografeerd …

Vlinderbalans 2024

De Vlinderstichting publiceert jaarlijks een overzicht van onze vlinders en libellen, vanaf dit jaar de Vlinderbalans geheten, het jaarverslag van de meetnetten vlinders, libellen en hommels. De Vlinderbalans is hier te downloaden. De laatste papieren versie is hier te bestellen.

Meer Grote dan Kleine vossen

In een bericht van 11 maart jl. van De Vlinderstichting in Nature Today meldt Kars Veling dat er de laatste jaren meer Grote dan Kleine vossen worden gezien. Dit was een tiental jaren geleden ondenkbaar, maar de tellingen laten het duidelijk zien. Ook in de tabel van 2024 op deze …

Webinar over impact Omgevingswet op natuur

Op dinsdag 5 maart (19:00 – 21:00) organiseert SoortenNL een webinar over de impact van de nieuwe Omgevingswet op de natuur; SoortenNL wil met dit webinar natuurbeschermingsorganisaties, ecologen, beleidsmakers, adviesbureaus en overige natuurprofessionals concrete handvatten aanreiken die het makkelijker maken om binnen de nieuwe Omgevingswet onze kwetsbare natuur te beschermen. …