Zelden in Drenthe gezien: Dambordje

Op 6 juli had Bart Pijper een heel bijzondere waarneming. Hij zag bij Meppen het zeer zeldzame Dambordje (Melanargia galathea) en kon er ook de foto hiernaast van maken. Een zwerver uit Duitsland of het warme zuiden? Er zijn slechts enkele waarnemingen (uit de jaren ’80) van het Dambordje in …

Wie heeft dit ooit gezien?

Op 3 juli fotografeerde Theo Bakker (Ruinen) dit merkwaardige imago van de Ringelrups bij het Smitsveen op het Dwingelderveld. De vleugels (en pootjes) zijn verschillend van kleur en dat lijkt te wijzen op een gynandromorfe vorm. Gynandromorfisme is bekend van insecten en vogels, waarbij de ene helft mannelijk en de …

Bijzondere waarnemingen in juli

Een Grote weerschijnvlinder (Apatura iris), op 3 juli gezien door Eddy Kiewiet op het Westersche Veld bij Rolde en op waarneming.nl ingevoerd. Wia Nanninga zag de volgende dag, 4 juli, een Grote vos (Nymphalis polychloros) in de Rietlanden bij Emmen. Voor bijzonderheden klikt u door naar waarneming.nl. Op 6 juli …

PERSBERICHT Natuurorganisaties

Natuur- en Milieufederatie Drenthe heeft een persbericht doen uitgaan om aandacht te vragen voor b(l)oeiende bermen in Drenthe. Assen, 1 juli 2021  PERSBERICHT Steeds meer Drentse bermen worden ecologisch beheerd. Zo ontstaan b(l)oeiende bermen die een goede leefomgeving vormen voor mooie bermplanten, vlinders en andere insecten. Door goed herkenbare bermplanten …

Project Bermscouts! Drenthe

Het doel van het project Bermscouts is om bewonersinitiatieven en vrijwilligersgroepen die in Drenthe aan de slag zijn of gaan met ecologisch beheer van bermen en grotere stukken openbaar groen van kennis te voorzien over bermplanten en ondersteuning te bieden bij het meten van de effecten van het (maai)beheer op …

Bijzondere waarnemingen in juni

Een Grote vos, op 1 juni waargenomen door Evert Thomas in Grolloo, Boswachterij Grolloo-Oost. De twee foto’s, die hij van dit eveneens afgevlogen exemplaar maakte, staan op waarneming.nl. Gerrit Oost fotografeerde op 3 juni bij Oosterbos-noordelijk deel een Grote vos. Meer bijzonderheden vindt u op waarneming.nl. Kiena Brouwer: Ik was …