Waarnemingen van dagvlinders, macro- en micronachtvlinders

Waarnemingen van dag- en nachtvlinders die niet digitaal zijn ingevoerd (waarneming.nl, Telmee, NDFF of Vlinderstichting), zijn nog steeds erg welkom bij de Vlinderwerkgroep Drenthe. Waarnemingen kunnen per post of digitaal opgestuurd naar de VWD en wij zorgen er dan voor dat ze terechtkomen in de landelijke databases.  Voor de nachtvlinders …

Ondertekening afsprakenkader voor verbetering biodiversiteit is een feit!

Acht Drentse gemeenten, drie waterschappen en de provincie Drenthe ondertekenden afgelopen donderdag het ‘Afsprakenkader soortenrijk Drenthe – Samenwerken aan natuurvriendelijke bermen en oevers’. De belanghebbenden werken samen toe naar een verbetering van de biodiversiteit in landelijk gebied. Meer hierover kunt u lezen op de site van de Provincie Drenthe. De …

Bestuurswissel

Einde van een tijdperk Op de Najaarsbijeenkomst, 21 november, waren ruim 50 Drentse vlindervrijwilligers getuige van het afscheid van Ate Dijkstra als voorzitter en Hendrik Lanjouw als bestuurslid van de Vlinderwerkgroep Drenthe. Ate, al vanaf het prille begin in het Nationaal Vlinderjaar 1989 een van de drijvende krachten achter de …

Witjes herkennen

Onder het tabblad ‘Dagvlinders’ vindt u bij ‘Het herkennen van witjes‘ een herkenningskaart en punten van herkenning zoals de Vlinderstichting die op de website heeft weergegeven.

Ondertekening afsprakenkader ecologisch beheer

Op donderdag 29 november vindt, bij de Veldhoeve in Orvelte, de ondertekening van het ‘’Afsprakenkader Soortenrijk Drenthe – Samen werken aan natuurvriendelijke bermen en oevers’’ plaats. PDF met afspraken hier te downloaden. De ondertekening vormt het eindpunt van het traject dat tot voltooiing van het afsprakenkader heeft geleid en tegelijkertijd …