Vlinderbeheerder 2020: Willem van Hemmen

Bericht van de Vlinderstichting in Nature Today: 7-MRT-2020 – Tijdens de Landelijke Vlinderdag riep De Vlinderstichting Willem van Hemmen uit Gasselte, uit tot ‘Vlinderbeheerder 2020’. In 1972 nam hij voormalige landbouwgrond in Drenthe in beheer. Het gebied veranderde in bloemrijk grasland met veel vlinders. Lees hier het hele artikel op …

Nieuwe kaarten en tabel voor de Nachtvlinderatlas van Drenthe

Begin februari 2020 zijn alle macrowaarnemingen in Drenthe opgevraagd bij NOCTUA (Jurriën van Deijk, Vlinderstichting) en waarneming.nl. Met de gegevens van deze database zijn nieuwe kaarten en een tabel gemaakt over de periode 2006 t/m 2019. De kaarten laten zien: hoeveel macrosoorten per kwartblok (2,5×2,5 km) zijn waargenomen in welke kwartblokken …

Voorlopig programma 30-jarig jubileum VWD

Jubileum-lezingendag – zaterdag 18 april 2020 – De Klipper, Zwiggelte       (Titels van de presentaties onder voorbehoud) Inloop vanaf 9.30 uur met koffie en thee 10.00 OPENING door Stefan Pronk, voorzitter Vlinderwerkgroep Drenthe 10.15 Klimaatstress – wat ervaren de Drentse vlinders?- Michiel Wallis de Vries (De Vlinderstichting) 10.55 Ook vlinders hebben een broedseizoen – Tymo …