Voorlopig programma 30-jarig jubileum VWD

Voorlopig programma 30-jarig jubileum VWD

Jubileum-lezingendag – zaterdag 18 april 2020 – De Klipper, Zwiggelte      
(Titels van de presentaties onder voorbehoud)

Inloop vanaf 9.30 uur met koffie en thee

10.00 OPENING door Stefan Pronk, voorzitter Vlinderwerkgroep Drenthe
10.15 Klimaatstress – wat ervaren de Drentse vlinders?- Michiel Wallis de Vries (De Vlinderstichting)
10.55 Ook vlinders hebben een broedseizoen – Tymo Muus (Werkgroep Vlinderfaunistiek)
11.35 Op weg naar natuurinclusieve landbouw op en rond ons akkerbouwbedrijf – Eline Ringelberg (Muntendam)
12.15 PAUZE met voor iedereen een eenvoudige lunch, te verzorgen door De Klipper
13.15 De Drentse nachtvlinderatlas: hoe ver zijn we? – Eef  Arnolds (Vlinderwerkgroep Drenthe)
13.55 Meetnet nachtvlinders– Jurriën van Deijk (De Vlinderstichting)
14.35 KORTE PAUZE
14.45 Op stap voor boerenlandvlinders in Drenthe – Stefan Pronk, Ru Bijlsma en Ben Hoentjen (Vlinderwerkgroep Drenthe)
15.10 Vlinderquiz– Pauline Arends, Lizette van Buren-Wolf en Robertjan Huizing (Vlinderwerkgroep Drenthe)
15.30 AFSLUITING door dagvoorzitter
Hapje en drankje na

Graag opgeven vóór 13 april!
Wil je hier ook bij zijn, geef je dan nu al op, zodat we zo gauw mogelijk weten voor hoeveel mensen we de zaal moeten inrichten en er een lunch klaar moet staan.
Aanmelden kan via secr@vlinderwerkgroepdrenthe.nl.