Aan de slag voor de nachtvlinderatlas

INSTRUCTIES VLINDERVALLEN
Door Eef Arnolds is een beknopte handleiding geschreven met handige tips voor het plaatsen van nachtvlindervallen. Daarbij komen ook zaken als tijdstip, weersomstandigheden en controle van de vallen aan de orde. Met de knop kunt u de instructies downloaden.

GASTADRESSEN VLINDERVALLEN GEZOCHT
Het uitzetten van vlindervallen zal de belangrijkste methode zijn bij het karteren van nachtvlinders in Drenthe. Wij kunnen daarbij de hulp van mensen met een tuin of eigen land goed gebruiken. U kunt een document downloaden waarin Eef Arnolds beschrijft waaraan een gastadres dient te voldoen.

IN WELKE KWARTBLOKKEN KAN HET BEST WORDEN WAARGENOMEN?
In februari 2019 is een update gemaakt van het aantal waargenomen soorten macrovlinders per kwartblok in Drenthe. De waarneemresultaten van 2005 tot en met 2018 zijn verwerkt in drie kaarten en een tabel. Door te klikken op de kleine afbeelding van de kaart kan een kaart in PDF met hoge resolutie worden gedownload.

KAART 1 – waargenomen van 2005 – 2018
Het aantal tot nu toe waargenomen macrosoorten per kwartblok. Dat aantal wordt aangegeven met het getal in de gekleurde cirkel in het kwartblok. Linksboven in het kwartblok staat in kleine cijfers de streefwaarde van het aantal macrosoorten voor dat kwartblok. Een groen kruis door het kwartblok betekent dat de streefwaarde gehaald is.

KAART 2 – wat nog gedaan moet worden
Het aantal nog waar te nemen macrosoorten per kwartblok om aan de streefwaarde van dat kwartblok te voldoen. Het aantal nog waar te nemen soorten wordt aangegeven met het getal in de rode cirkel. Hoe hoger het getal en hoe roder de cirkel, des te meer er te doen valt. Een groen kruis door het kwartblok betekent dat er voldoende is waargenomen.

KAART 3 – toename in 2018
Deze kaart laat zien waar er in 2018 veel is waargenomen. Hoe groener, des te meer er is waargenomen.

TABEL
Alle waarneemresultaten per kwartblok in de periode 2005-2018 zijn ook te vinden in een tabel in PDF die gedownload kan worden. De kwartblokken zijn gesorteerd op X- en Y-coördinaat van de linker onderhoek van het kwartblok. Naast het totaal aantal waargenomen soorten macro’s zijn ook de aantallen gegeven voor de vijf volgende periodes:

1 januari – 31 maart
1 april – 15 mei
16 mei – 30 juni
1 juli – 15 augustus
16 augustus – 30 september
1 oktober – 31 december