Uitbreiding meetnet nachtvlinders van De Vlinderstichting

Uitbreiding meetnet nachtvlinders van De Vlinderstichting

De Vlinderwerkgroep Drenthe ondersteunt van harte onderstaande oproep van Jannes Boers van De Vlinderstichting om in Drenthe het aantal meetpunten van het meetnet nachtvlinders uit te breiden.

Beste nachtvlinderaars,
 
Zoals sommigen van jullie zullen weten heeft De Vlinderstichting in 2013 het meetnet nachtvlinders opgericht, met het doel om trends van in Nederland voorkomende nachtvlindersoorten te berekenen. Voor een tiental soorten kunnen we nu een landelijke trend berekenen (https://assets.vlinderstichting.nl/docs/5b28c5b3-b62e-44cb-a140-334bcad1b6fe.pdf). Voor een zo betrouwbaar mogelijke trend hebben we echter verspreid door heel Nederland meetpunten nodig, en in Drenthe hebben we echter nog maar relatief weinig meetpunten. Ook de spreiding per type biotoop heeft een zwaartepunt in het stedelijk en agrarisch gebied, maar natuurgebieden zijn nog ondervertegenwoordigd. Het zou heel waardevol zijn wanneer daar verandering in komt. Naast dat we deze gegevens voor een landelijke trendberekening gebruiken zou het op den duur ook mogelijk zijn om provinciale trends te berekenen wanneer we meer meetpunten per provincie krijgen. Voor het meetnet kunnen we echter niet de gegevens van bijvoorbeeld waarneming.nl gebruiken omdat het voor veranderingen over de tijd van belang is dat dezelfde lamp, op exact dezelfde locatie als voorgaande keren wordt gebruikt.
 
Daarnaast wil ik graag jullie aandacht vragen voor het volgende. Om het aantal meetpunten in natuurgebieden sneller te kunnen realiseren proberen we vanuit De Vlinderstichting financiering rond te krijgen voor een langjarig onderzoek in hoogveengebieden, een habitat (en daarmee de typische soorten) waarvoor Drenthe een landelijk belang heeft. We willen het potentieel van nachtvlinders als indicatoren voor hoogveenkwaliteit onderzoeken, door te kijken naar aanwezigheid van individuele soorten en samenstelling van de soortcompositie in relatie tot (a)biotische factoren. Voor het veldwerk (plaatsen en legen van LedEmmers) zoeken we nog vrijwilligers die het leuk lijken om nachtvlinders te vangen in hoogveengebieden (locaties nader te bepalen). De vanglocaties in het hoogveen kunnen ook meteen gelden als nieuwe meetpunten in het meetnet.
 
Hartelijk dank voor het lezen en bij interesse kunt u mij contacteren op het volgende mailadres: jannes.boers@vlinderstichting.nl.