Meer Grote dan Kleine vossen

Meer Grote dan Kleine vossen

In een bericht van 11 maart jl. van De Vlinderstichting in Nature Today meldt Kars Veling dat er de laatste jaren meer Grote dan Kleine vossen worden gezien. Dit was een tiental jaren geleden ondenkbaar, maar de tellingen laten het duidelijk zien. Ook in de tabel van 2024 op deze website staan nu bijna alleen nog waarnemingen van Grote vossen. Vorig jaar, 2023, zijn we zelfs opgehouden alle Grote vossen te vermelden; het werd nogal eentonig. Dit jaar kijken we het nog even aan, maar het begint er al aardig op te lijken dat het dezelfde kant op gaat.