Nieuwe tabel en kaarten voor de Nachtvlinderatlas

Nieuwe tabel en kaarten voor de Nachtvlinderatlas

Het gaat goed met ons project Nachtvlinderatlas Drenthe. Vanaf 2006 tot en met 2023 zijn er in Drenthe bijna een half miljoen waarnemingen van macronachtvlinders gedaan, die gebruikt worden voor de atlas. Ook voor dit jaar hopen we dat veel waarnemers weer op pad zullen gaan met laken, val, LedEmmer en/of smeer om in tot nu toe minder goed bezochte delen van Drenthe te inventariseren. Om te kijken waar en wanneer er kan worden geïnventariseerd zijn de tabel en kaartjes op de website van de Vlinderwerkgroep Drenthe geactualiseerd tot en met 2023. Tabel en kaartjes kunnen als PDF worden gedownload via de link ‘Aan de slag voor de Nachtvlinderatlas‘ van de website van de VWD. Veel plezier en succes met waarnemen!