Voorlopige resultaten Drentse Nachtvlindernacht

Voorlopige resultaten Drentse Nachtvlindernacht

locaties van de waarnemers

Met een mooie opkomst van bijna twintig nachtvlinderaars is de Nachtvlindernacht bij Landgoed Oldengaerde op 4/5 juni succesvol verlopen. De weersomstandigheden waren gunstig met een temperatuur rond 17 graden en weinig wind. Gelukkig bleven de onweersbuien zuidwaarts hangen.

Op waarneming.nl werden door 14 waarnemers in totaal 1113 exemplaren macro’s en micro’s ingevoerd. Hiervan waren er 942 macro’s en 171 micro’s. De macro’s waren verdeeld over 103 soorten en de micro’s over 47 soorten.

De Nachtvlindernacht was mede georganiseerd om in het kader van de Nachtvlinderatlas het aantal waargenomen macrovlinders in de buurt van Oldengaerde wat op te krikken. Het terrein bij Oldengaerde ligt gedeeltelijk in kwartblok X=217500 en Y=535000 (zuid) en X=217500 en Y=537500 (noord). In beide kwartblokken wordt gestreefd naar een minimum van 150 soorten.

De resultaten in de tabel hieronder zijn voorlopig, omdat nog niet alle waarnemers hun waarnemingen hebben ingevoerd. Op het kaartje de locaties waar de macro’s zijn waargenomen.

Macrosoorten bij Oldengaerde

kwartblokaantal soorten 4/5 juni 2021soorten 2006 t/m 2020nieuwe soortentotaal per 4/5 juni 2021
217500-535000 Z728541126
217500-537500 N85287199