Update van kaarten en tabel voor de Nachtvlinderatlas van Drenthe

Update van kaarten en tabel voor de Nachtvlinderatlas van Drenthe

Ten behoeve van de waarnemers voor de Nachtvlinderatlas zijn er updates gemaakt van de kaarten en de tabel die te vinden zijn bij ‘Aan de slag voor de Nachtvlinderatlas‘ op deze website. De kaarten en de tabel geven nu de overzichten per 1 januari 2021.

De kaarten laten zien:

  • hoeveel macrosoorten per kwartblok (2,5×2,5 km) zijn waargenomen
  • in welke kwartblokken er nog waargenomen moet worden
  • de toename in 2020 per kwartblok.

Kaarten en tabel zijn hier te vinden.