Twee nieuwe soorten macrovlinders

Twee nieuwe soorten macrovlinders

Recent zijn twee nieuwe soorten toegevoegd aan de lijst met in Drenthe waargenomen macrovlinders. Het gaat om de Gestreepte pijlstaart (Hyles livornica) en de Roestige stipspanner (Idaea inquinata).

De Gestreepte pijlstaart is waargenomen op 28 mei 2022 door Marcel Rekers in Eext en kort daarna, namelijk op 31 mei, door Bert Sanders in Nieuw-Buinen. In het verleden is deze zeer zeldzame trekvlinder in Drenthe ook gemeld in 2008 en 2015, maar daar zijn geen bewijsfoto’s van. Ook in de rest van het land wordt de vlinder weinig gezien.

De Roestige stipspanner is op 5 juni 2022 gezien en gefotografeerd door Robert Vos in Elim. Ook van deze vlinder zijn in Drenthe in het verleden een aantal meldingen gerapporteerd, alle echter zonder fotografisch bewijs. De vlinder is in recente jaren een aantal keren gezien in het oosten en zuiden van Nederland.