Ontdekking van de Hoogveenglanslibel in Drenthe en de verspreiding in Nederland

Ontdekking van de Hoogveenglanslibel in Drenthe en de verspreiding in Nederland

Een artikel van René Manger en Jan Joost Mekkes over de ontdekking van de Hoogveenglanslibel in Drenthe.

In 2017 werd de Hoogveenglanslibel (Somatochlora arctica) voor het eerst in de provincie Drenthe waargenomen. Er werden dat jaar vier locaties in de provincie ontdekt. Een jaar later werd de soort ook in het Bargerveen aangetroffen. De provincie bevat veel potentiële (hoog)veengebieden waar de soort zich kan vestigen of al gevestigd heeft. Uit verschillende onderzoeken in Drenthe is gebleken dat de meeste veengebieden de laatste decennia kwalitatief zijn verbeterd. Vanaf 2006 zijn in Nederland meer nieuwe locaties ontdekt waar de Hoogveenglanslibel zich voortplant. Het is lastig aan te geven of de soort de afgelopen jaren in Nederland is toegenomen of dat de soort eerder niet werd gedetecteerd door het ontbreken van een goed zoekbeeld. Vermoedelijk is de toename van de waarnemingen van de soort te wijten aan een combinatie van de kwaliteitsverbetering van de leefgebieden en een beter zoekbeeld over de soort.