De Rozenblaasmijnmot in Drenthe

De Rozenblaasmijnmot in Drenthe

Rozenblaasmijnmot (Ectoedemia angulifasciella)

Vandaag vond Ben van As in het park van de wijk Ballast in Coevorden 27 bladmijnen van de Rozenblaasmijnmot (Ectoedemia angulifasciella). De soort is reeds lang bekend van de Sint Pietersberg en elders in Zuid-Limburg, maar wordt de laatste jaren steeds meer gezien. Met name in het oosten van ons land, maar ook elders en in Gelderland lijkt deze soort zich al helemaal goed gevestigd te hebben.

Ook in Twente is de soort al geruime tijd aanwezig en in recenter tijd is hij ook in Flevoland gevonden. De omgeving van Coevorden past wat de verspreiding tot nu toe betreft wel in de regio waar we hem verwachten konden. Als uitschieter komt angulifasciella sinds een aantal jaren ook in het Lauwersmeergebied op één, groter wordende, plaats voor. De Drentse plek is momenteel de op één na noordelijkste van ons land (voor zover bekend).