Bijen- en vlinderparadijs Oosterboer Meppel

Bijen- en vlinderparadijs Oosterboer Meppel

De werkgroep Groen van het Wijkplatform Oosterboer Ezinge, Landschapsbeheer Drenthe, de gemeente Meppel en enkele enthousiaste bewoners zijn in 2018 gestart met de aanleg van een Bijen- en vlinderparadijs in het Ringpark van de wijk Oosterboer in Meppel. De initiatiefnemers willen de leefomstandigheden voor insecten in het park verbeteren door de bloemenrijkdom en variatie aan bomen en struiken te verhogen. Het initiatief is onderdeel van landelijke project Nederland Zoemt. De plannen worden gemaakt en uitgevoerd door de bewoners, waarmee het initiatief zeker ook een sociale functie in de wijk vervult.


Aan de slag
Als aftrap zijn in het voorjaar van 2018 vijf fruitbomen aangeplant. Op 3 november 2018 is de volgende stap gezet met het planten van 70 struiken en het plaatsen van een insectenhotel. In 2019 zijn er afspraken met de gemeente gemaakt over fasering van het maaibeleid en begrazing door schapen in het park. In de zomermaanden worden bloemrijke gedeeltes niet meer gemaaid of begraasd, waardoor vlinders en solitaire bijen voldoende nectar en stuifmeel kunnen vinden. De vrijwilligers van de initiatiefgroep zorgen voor het maaien en het verwerken van het maaisel. Door het afvoeren van het maaisel verschraalt de bodem, wat zorgt voor een geschikte uitgangssituatie voor de ontwikkeling van een bloemenweide.


Natuurwerkdag 2019
Tijdens de Natuurwerkdag op 2 november 2019 is een informatiebord over het bijen- en vlinderparadijs onthuld. Een tiental vrijwilligers ging daarna aan de slag om een gesneuvelde fruitboom te vervangen, een broeiplaats te maken van gemaaid gras en een groot aantal struiken te planten. Het bijenhotel kon heringericht en gevuld worden met nieuw materiaal dat gemaakt is door cliënten van Vanboeijen, een zorginstelling uit de buurt. Als afronding van de Natuurwerkdag zijn driehonderdvijftig krokusbollen de grond ingegaan. Het belooft komend voorjaar een kleurrijk geheel te worden in het Ringpark!


Toekomstplannen
De initiatiefnemers hebben een aantal wensen die ze graag tot uitvoering wil brengen de komende jaren. Er wordt gewerkt aan het vormgeven van extra nestelplekken voor solitaire bijen door een aantal open zandplekken te creëren en grote boomstammen te plaatsen. Uiteindelijk hopen de initiatiefnemers ook andere bewoners te stimuleren om in hun eigen tuin of wijk aan de slag te gaan. Wilt u ook een steentje bijdragen en een paradijs voor vlinder- en bijen vormgeven? Voor meer informatie over mogelijkheden kunt u terecht op www.bestuivers.nl en www.nederlandzoemt.nl.