Aardbeivlindertelling in het Bargerveen

Aardbeivlindertelling in het Bargerveen

Een uitnodiging van Erik Bloeming, boswachter Staatsbosbeheer:

Zoals tijdens de laatste wintervogeltelling aangekondigd bij deze de uitnodiging om deel te nemen aan een grootschalige telling van de Aardbeivlinder in het Bargerveen.

Wij willen graag weten waar deze zeldzame dagvlinder overal vliegt in het Bargerveen en in welke aantallen, kortom om de verspreiding en de aantallen in kaart te brengen.

En daar hebben wij jullie bij nodig, want we streven naar een gebiedsdekkende, intergrale telling!

De opzet is om kleine groepen een bepaald gebied (of paar gebieden) binnen het Bargerveen aan te wijzen om deze, naast elkaar lopend, te bezoeken en te tellen op de aanwezige aardbeivlinders. Dat gebeurt dus te voet, voor alle duidelijkheid.

Over systematiek en exacte uitvoering en vastlegging van de gegevens komen we later terug.

Om een zo groot mogelijke groep bij elkaar te krijgen gaan we voor een zaterdag in mei (vliegtijd aardbeivlinder is begin mei tot half juni).

En omdat de kwaliteit van de telling valt/staat bij goede telomstandigheden (het weer die dag dus) plannen we 2 opeenvolgde zaterdagen in:

DE TELDAG IS ZATERDAG 14 MEI

Bij erg slecht weer stellen we de telling uit naar ZATERDAG 21 MEI (het is dus of/of, niet en/en)

Beide tellingen beginnen ongeveer tussen 09.30-10.00 uur.
Ik denk dat je rekening mag houden met een hele teldag, dus tot circa 15.00-15.30 uur.

Na afloop sluiten we gezamenlijk af met een hapje en drankje en proberen we de eerste resultaten bekend te maken.

DOE JE MEE?

Ik hoor het graag, dus doe even een mailtje terug, dan houden we je op de hoogte van de telling!

(kijk eventueel alvast op de website van de Vlinderstichting)