2019, een desastreus jaar voor veel nachtvlinders?

2019, een desastreus jaar voor veel nachtvlinders?

Verwijzend naar een artikel op de Vlaamse website ‘natuurpunt.be’ zegt Eef Arnolds het volgende:

Heel interessant wat ze melden over nachtvlinders. Het lijkt erop dat de situatie in Drenthe identiek is. In het algemeen naar mijn ervaring ook een goed voorjaar, maar vanaf mei teleurstellend weinig soorten en exemplaren. Van een bijzonder talrijke soort als Haarbos heb ik bijvoorbeeld dit jaar tot nu toe slechts één exemplaar gezien! Uitzondering lijken permanent natte gebieden in Drenthe te vormen, bijvoorbeeld laagveenmoerassen, vennen en de veenkoloniën. Daar lijkt de situatie min of meer normaal. Een extra argument om de oorzaak te zoeken in de zeer droge zomer van 2018. Nu is het hier, in Midden-Drenthe, trouwens weer uitzonderlijk droog. 

Bekijk hier het artikel op natuurpunt.