Zwartpuntvolgeling, eindelijk!

Zwartpuntvolgeling, eindelijk!

Volgens de archieven van Noctua en waarneming.nl is vanaf 1981 tot heden de Zwartpuntvolgeling (Noctua orbona) maar liefst 61 keer in Drenthe waargenomen. Toch was deze soort niet opgenomen in de verzameling van in Drenthe waargenomen macrovlinders op deze website. De reden hiervoor was het ontbreken van een duidelijke bewijsfoto. Die is noodzakelijk, omdat de soort veel lijkt op de Huismoeder (Noctua pronuba). Gelukkig heeft Anneke Palthe de vrij zeldzame soort op 13 augustus 2022 gezien en gefotografeerd op het Aekingerzand, vlakbij de grens met Friesland. Gerrit Tuinstra heeft de soort bevestigd en zo kan de Zwartpuntvolgeling (eindelijk) worden opgenomen als 590e macro in de verzameling.