Vers van de pers . . .

Vers van de pers . . .

In de nacht van woensdag op donderdag 20/21 mei hebben Piet de Jonge en Jan Rocks op de locatie Noorderakkers bij Dalerveen een Dennenspinner Dendrolimus pini op het laken gehad. Voor Drenthe een zeldzame soort, die als 577e macro wordt  toegevoegd aan de collectie van in Drenthe waargenomen soorten. In Noctua staan een paar waarnemingen in Drenthe, maar van geen van de waarnemingen zijn bewijsfoto’s bekend.