Nieuwe soort voor Drenthe: de Gouden populierenvouwmot

Nieuwe soort voor Drenthe: de Gouden populierenvouwmot

Vandaag, 12 oktober 2020, waren we met de Paddenstoelenwerkgroep Drenthe o.l.v. Eef Arnolds op excursie in het Buinerhornse Bos bij Nieuw-Buinen. Aldaar heb ik me toch maar weer meer met de bladerenminerende vlinders dan met de paddenstoelen bezig gehouden . . . Bij een stel Canadese populieren was ik gespitst op de bladmijnen van de Grijze populierenvouwmot, die ik daar (in een ander uurhok) in 2018 ook al had gevonden en daarna niet meer in Drenthe (anderen wel; bron Microlepidoptera.nl). Omdat ik deze week in Assen, vlak bij huis, dacht eindelijk de Gouden populierenvouwmot (Phyllonorycter connexella) gevonden te hebben, was ik ook op die soort gespitst. Maar deze was helaas zo kapot dat ik hem ondanks bevestigingen door anderen niet voor zeker in mijn bestand durfde op te nemen. Vandaag had ik een zeer geïnteresseerde kennis van Joop Verburg, Jeroen geheten, regelmatig bij mij lopen en toen ik hem de Grijze populierenvouwmot toonde, trok hij een andere tak naar beneden en zei: “Dan is dit er zeker ook één!” En hij had gelijk! Maar er zaten wel twee mijnen op dat blad en de andere was een prachtig exemplaar van de Gouden populierenvouwmot! Dit is in ons land een heel zeldzame soort die alleen in aantal gevonden is door Gerrit Tuinstra in het Lauwersmeergebied en verder staan er (op dit moment, want microlepidoptera worden nog bijgewerkt) nog maar twee andere stippen, één ergens in de Alblasserwaard en één in de Meinweg. Later vanmiddag heb ik alle Canadese populieren in de buurt van de vindplaats afgezocht, maar het is bij één mijn gebleven. Ondertussen heb ik mijn Assense mijn nog eens hergewaardeerd en ik ben nu volledig overtuigd dat dat ook een Gouden populierenvouwmot is. Kortom, de soort komt in elk geval in twee uurhokken in Drenthe voor, maar het ligt natuurlijk in de lijn der verwachtingen dat hij wel eens op meer plaatsen zou kunnen voorkomen.

Ben van As

Foto’s: Joop Verburg