Jubileumdag 16 december in Zuidwolde

Jubileumdag 16 december in Zuidwolde

Op zaterdag 16 december wordt het jubileumjaar van De Vlinderstichting (40 jaar) en Natuurvereniging Zuidwolde (50 jaar) met een gezamenlijke feestdag afgesloten; een programma voor alle vlinderliefhebbers. Iedere maand heeft De Vlinderstichting een provincie bezocht en daar een vlindermiddag georganiseerd. In december is Drenthe aan de beurt met een middagprogramma en een feestelijke avond. Er is ’s middags een speciaal programma voor kinderen met Knipkunst, tekenen, kleuren, films (o.a. de juniorversie van ‘Onder het maaiveld’), voorlezen, een kindervlinderboekenschrijver, etc. Voor oudere jeugd en volwassenen is er een programma van 3 excursies waaruit gekozen kan worden: zoeken van Sleedoornpage-eitjes, zoeken van rupsen van de Grote weerschijnvlinder en zoeken van Noordse winterjuffers. Alles onder leiding van deskundigen en in de buurt van Zuidwolde. Deelnemers aan de excursies ’s middags kunnen na afloop zonder kosten aan de (eenvoudige) maaltijd meedoen. ’s Avonds is vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur een feestelijke avond met bijdragen van de Natuurvereniging, van Kars Veling (De Vlinderstichting) en er worden schitterende films vertoond door Annette van Berkel (De Vlinderstichting).

Eenvoudige opgave (waarbij wel alle vragen over het programma moeten worden ingevuld) is mogelijk via deze LINK. Iedereen is hartelijk welkom en alle activiteiten zijn gratis.

Programma

Middagkeuze (met beperkte deelname  en vol=vol!):
a. Sleedoornpage-eitjes  (Menno Venema)
b. Grote weerschijnvlinderrupsen  (Sylvio Lindhout)
c. Noordse winterjuffer (René Manger)

Maaltijd voor deelnemers aan het middagprogramma

Feestelijke avond met:
• presentatie Natuurvereniging Zuidwolde 50 jaar
• Lezing Kars Veling (De Vlinderstichting)
• Films Annette van Berkel (De Vlinderstichting)
• Feestelijke afsluiting