Is het doek echt gevallen voor de Argusvlinder in ZO-Drenthe?

Is het doek echt gevallen voor de Argusvlinder in ZO-Drenthe?

De weinig opbeurende zoektochten naar Argusvlinders in het laatste bolwerk bij Nieuw-Weerdinge/Roswinkel, vorig jaar mei en in die daarop volgende ook al hete zomer, versterkten het bange vermoeden dat ze ook daar vrijwel verdwenen zijn. Maar, omdat het ten tijde van de landelijke telling in mei 2019 voor Drenthe misschien wat te vroeg was en in augustus te laat vanwege de extreem warme en droge periode, was het de bedoeling daar in 2020 toch nog eens op zoek te gaan.

Door de coronaperikelen konden we dit jaar in mei geen excursie in het kader van de landelijke telling organiseren en vroegen we vrijwilligers op eigen initiatief het veld in te gaan, in het bijzonder in de gebieden waar de soort volgens de meest recente atlas (2016) nog is gezien.

In Drenthe heeft dat geen enkele waarneming opgeleverd, al is niet bekend hoeveel mensen toen ook daadwerkelijk in Drenthe speciaal voor de Argusvlinder op pad zijn gegaan.

Tot nu slechts vier Argusvlindermeldingen in Drenthe in 2020.

Wie op waarneming.nl via ‘Ontdek’ de waarnemingen van de Argusvlinder opvraagt, krijgt maar één goedgekeurde en van foto voorziene melding, op 5 augustus uit Bergierslanden bij Meppel, te zien en drie zonder een foto (bij Uffelte, 17 april, bij Elim, 30 juni en bij Lhee op 3 juli). Op het kaartje op Verspreidingsatlas is Drenthe voor 2020 helemaal leeg, behoudens de vliegplaats bij Meppel, dia aansluit bij het voorkomen in het Staphorsterveld.

Op grond van deze wel heel zorgwekkende constatering en omdat het organiseren van een vlinderexcursie altijd een heikele onderneming is vanwege de niet te garanderen goede vliegomstandigheden, zien we af van een gezamenlijke zoektocht.

Oproep, vooral aan vlinderaars in ZO-Drenthe

In plaats daarvan roepen we iedereen die daarvoor in de gelegenheid is op, de komende tijd nog eens een keer in het gebied Valtherblokken, Nieuw-Weerdinge en Roswinkel/Munsterscheveld op geschikte plekken te kijken of er toch nog niet ergens een kleine populatie zit. Vooral het gebied van de heringerichte Runde verdient daarbij extra aandacht.

Geef via secr@vlinderwerkgroepdrenthe.nl door waar je geweest bent, bijvoorbeeld de km-hokken, en wat je gezien hebt, ook als er geen Argusvlinders waren, want ook nulmetingen zijn in dit geval extra belangrijk. Uiteraard leg je ook alle andere (dag)vlinderwaarnemingen vast, met waarneming.nl, telmee.nl of anderszins.

Alvast heel erg bedankt voor jullie inzet en laten we hopen dat het antwoord op de vraag in de titel van deze oproep nee is!