Drentse nachtvlindernacht op 7 (8) juni 2024

Drentse nachtvlindernacht op 7 (8) juni 2024

De Drentse nachtvlindernacht vindt dit jaar plaats op vrijdag 7 juni 2024. Belangstellenden met en zonder eigen vangapparatuur zijn van harte welkom.

Bij slechte weersvooruitzichten kan de activiteit door de organisatoren worden verplaatst naar zaterdag 8 juni. Dit wordt kort van tevoren beslist. Het is in verband daarmee van belang om je van tevoren aan te melden bij onderstaand contactadres. Dan kun je op de hoogte worden gesteld van een eventuele verschuiving naar zaterdag.

Plaats: Landgoed de Havixhorst bij De Wijk (Het Drentse Landschap)

De Havixhorst ligt aan de rand van het beekdal van de Reest even ten westen van De Wijk. De omgeving is een afwisselend landschap met loofbosjes, lanen met oude bomen, schrale beekdalgraslanden en een landgoedtuin. Ondanks de aantrekkelijke ligging langs de Reest zijn de nachtvlinders van dit gebied nog onvoldoende bekend, ook in de periode mei-juni.  We proberen gegevens te verzamelen in twee aaneengrenzende kwartblokken. Daardoor kunnen we tevens een mooie bijdrage leveren aan het nachtvlinderproject in Drenthe. 

Tijd en plaats: Deelnemers met vangapparatuur verzamelen zich tussen 21.00 en 21.15 uur op de parkeerplaats voor de Havixhorst aan de Schiphorsterweg (top. kaartcoördinaten 214,0-521,2). Vanaf die plek zullen we naar verschillende vanglocaties gaan. Het is de bedoeling dat we aan het einde nog even bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen en eventuele bijzondere waarnemingen te delen.

Contactpersoon:

Eef Arnolds: 0593 523 645 of 06 1526 7415