Drentse nachtvlindernacht op 26(27) mei 2023

Drentse nachtvlindernacht op 26(27) mei 2023

De Drentse nachtvlindernacht vindt dit jaar plaats op vrijdag 26 mei 2023. Belangstellenden met en zonder eigen vangapparatuur zijn van harte welkom.
Bij slechte weersvooruitzichten kan de activiteit door de organisatoren worden verplaatst naar zaterdag 27 mei. Dit wordt kort van tevoren beslist. Het is in verband daarmee van belang om je van tevoren aan te melden bij onderstaand contactadres. Dan kun je op de hoogte worden gesteld van een eventuele verschuiving naar zaterdag.

Plaats: Waterwingebied van VITENS op de Bisschopsberg bij Darp
Het omvangrijke terrein van het Waterwingebied bij Darp bestaat grotendeels uit afwisselend naald- en loofbos, maar er zijn ook verschralende graslanden, een heideveldje en een moerasje. Bij alle windrichtingen zijn er voldoende luwe plekken te vinden om lakens op te stellen op loopafstand van elkaar. Over nachtvlinders in het gebied is nog weinig bekend. De Bisschopsberg ligt in twee kwartblokken waarvan nog onvoldoende gegevens bekend zijn. Daardoor kunnen we tevens een mooie bijdrage leveren aan het nachtvlinderproject in Drenthe.

Tijd en plaats: deelnemers met vangapparatuur verzamelen zich tussen 20.45 en 21.00 uur bij het bedrijfsgebouw van Vitens op de Bisschopsberg (zie bijgaande kaart gemarkeerd met een rode +, topografische coördinaten 209,5-531,7). De locatie is met de auto bereikbaar vanaf de Busselterweg. Vanaf die plek zullen we naar verschillende vanglocaties gaan. Het is de bedoeling dat we aan het einde nog even bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen en eventuele bijzondere waarnemingen te delen.

Contactpersoon: Eef Arnolds, eefarnolds@hetnet.nl, 0593 523 645 of 06 1526 7415.