30-jarig Jubileum van de Vlinderwerkgroep Drenthe

Foto’s van deze dag vindt u hier. De presentaties kunt u bekijken door op de titels in onderstaand programma te klikken.

Het Dagblad van het Noorden heeft aandacht aan het jubileum besteed door een artikel in de krant van 28 maart te plaatsen, helaas alleen voor abonnees te lezen.


Datum: 26 maart 2022

Plaats: Restaurant ‘De Klipper’, Hoofdstraat 24, 9433 PC Zwiggelte

Uitnodiging en aanmelding

Na vier keer uitstel en twee jaar na dato gaat het er nu toch van komen:
de viering van het 30-jarig bestaan van de Vlinderwerkgroep in 2020. Met hopelijk een heleboel vrijwilligers vieren we dit jubileum met een bijzondere voorjaarsbijeenkomst in de vorm van een lezingendag.
We hopen dat ook zoveel mogelijk oud-bestuursleden en personen die op een andere manier nauw betrokken zijn geweest bij de Vlinderwerkgroep Drenthe hierbij aanwezig zijn. Ook hen nodigen we van harte uit om op 26 maart naar Zwiggelte te komen.

WEL OPGEVEN!!
Om ervoor te zorgen dat er voor iedereen een eenvoudige lunch klaarstaat, is het nodig dat je je uiterlijk 20 maart opgeeft via

Geef daarbij naam en eventuele dieetwensen (bijvoorbeeld vegetariër) op, zodat we daarmee rekening kunnen houden. Ook wie zich al bij de eerste aankondiging in 2020 aanmeldde, moet zich nu weer opgeven.

Beducht voor besmetting?
We kunnen ons voorstellen dat sommigen het nog steeds een te groot risico vinden om zich in een grote groep te begeven en daardoor deze dag aan zich voorbij laten gaan. En dat zouden we heel jammer vinden.
Daarom het verzoek ons dit via jubileum@vlinderwerkgroepdrenthe.nl te laten weten, zodat we kunnen kijken of het mogelijk is de bijeenkomst (of delen daarvan) ook digitaal te volgen.
 

Dat we aan het 30-jarig jubileum van de Vlinderwerkgroep een feestelijk tintje kunnen geven, is mede mogelijk dankzij de jaarlijkse waarderingssubsidie van de provincie Drenthe en financiële bijdragen van de Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de waterschappen Hunze en Aa’s en Drents Overijsselse Delta.

Graag tot ziens op zaterdag 26 maart in Zwiggelte,

met vriendelijke groet,
bestuur van de Vlinderwerkgroep Drenthe

Ontwerp uitnodiging: Jan Faber

Programma, gepresenteerd door dagvoorzitter Wilfred Alblas

Inloop vanaf 9.30 uur met koffie en thee

10:00 OPENING door Stefan Pronk, voorzitter Vlinderwerkgroep Drenthe
10:15 Klimaatstress – wat ervaren de Drentse vlinders? – Michiel Wallis de Vries (De Vlinderstichting)
10:55 INTRO onder dit programmaOok vlinders hebben een broedseizoen – Tymo Muus (Werkgroep Vlinderfaunistiek)
11:35 Natuurinclusieve akkerbouw en biodiversiteitsherstel –  Eline Ringelberg (Muntendam)
12:15 PAUZE met voor iedereen een eenvoudige lunch, verzorgd door De Klipper
13:15 De Drentse nachtvlinderatlas: hoe ver zijn we? – Eef  Arnolds (Vlinderwerkgroep Drenthe)
13:55 Meetnet nachtvlindersJurriën van Deijk (De Vlinderstichting)
14:35 KORTE PAUZE
14:45 Op stap voor boerenlandvlinders in Drenthe – Stefan Pronk, Ru Bijlsma en Ben Hoentjen (Vlinderwerkgroep Drenthe)
15:10 HuismoederquizPauline Arends, Lizette Van Buren-Wolf en Robertjan Huizing (Vlinderwerkgroep Drenthe)
15:30 AFSLUITING door de dagvoorzitter
Hapje en drankje na
INTRO presentatie Tymo Muus ‘Ook vlinders hebben een broedseizoen’