Wie heeft dit ooit gezien?

Wie heeft dit ooit gezien?

Op 3 juli fotografeerde Theo Bakker (Ruinen) dit merkwaardige imago van de Ringelrups bij het Smitsveen op het Dwingelderveld. De vleugels (en pootjes) zijn verschillend van kleur en dat lijkt te wijzen op een gynandromorfe vorm. Gynandromorfisme is bekend van insecten en vogels, waarbij de ene helft mannelijk en de ander helft vrouwelijk is. Heeft iemand van de VWD een dergelijke interessante speling der natuur bij dag- of nachtvlinders eerder waargenomen?