Voorjaarsbijeenkomst 2019

Voorjaarsbijeenkomst 2019

Maandag 15 april 2019 bent u van harte welkom in ‘De Klipper’, Hoofdweg 24 te Zwiggelte (www.deklipper.com). U kunt vanaf 19.00 uur binnenlopen.

Programma:

1. Opening – Stefan Pronk
2. Bloeiend Benneveld: samen werken aan natuurvriendelijke bermen en oevers – Gijsbert Six
3. Volg de Vlinderwerkgroep Drenthe op Twitter! – Pauline Arends

4. Pauze met verloting nieuwe stijl

5. Kort inkijkje in de gedragingen van Libellen in Noord-Nederland – film van René Manger

6. Atlas van de Drentse nachtvlinders – hoe ver zijn we? – Eef Arnolds
7. Rondvraag
8. Sluiting (uiterlijk 22.00 uur)

Zet deze datum alvast in uw agenda: najaarsbijeenkomst 2019: woensdagavond 20 november.