Vikingmot nu ook in de kop van Drenthe

Vikingmot nu ook in de kop van Drenthe

Foto: Ton Schoenmaker

De Vikingmot Ostrinia palustralis is is een relatief ‘nieuwe’ Nederlandse microvlinder sinds de eerste waarneming van Nico de Vries in de Sellingerbossen (Gr) op 20 mei 2011. Vanaf 2017 is de soort ook in zuidoostelijk Drenthe gezien, maar in slechts kleine aantallen. Op 21 mei jl. troffen echter drie leden van de Vlinderkgroep IVN Roden-Norg (Ipie Pater, Lidy Pool en Ton Schoenmaker) de Vikingmot aan in een vlinderval. De vlinderval was opgesteld voor inventarisaties voor de Nachtvlinderatlas bij de Bolmert aan de rand van De Onlanden bij Leutingewolde. Het is voorzover bekend het eerste exemplaar buiten het kerngebied in Zuidoost-Drenthe en Zuidoost-Groningen.