Nieuws over dagvlinders

Niemand kan ze gemist hebben, de eerste overwinteraars onder de dagvlinders die al even aan het voorjaar kwamen ruiken. Vooral veel citroenvlinders, maar ook dagpauwogen en kleine vossen. Ook het eerste boomblauwtje en oranjetipje lieten zich al even zien in Minko’s tuin, heel vroeg dus.