Nieuws achteruitgang vlinders NL

Nieuws achteruitgang vlinders NL

Op 15 januari heeft RTV Drenthe een nieuwsbericht geplaatst over de sterke achteruitgang van vlindersoorten in Nederland (en ook in Drenthe): “Ook gewone vlinders hebben het moeilijk.”.
Nature Today meldde op 13 januari over de achteruitgang: “Insecten zwaar onder druk; ook gewone soorten hebben het moeilijk.”.
In het najaarsnummer 2020 van Roep’n & Botterklipp’n staat een en ander te lezen over de Drentse soorten.