Aan de slag voor de nachtvlinderatlas

INSTRUCTIES VLINDERVALLEN
Door Eef Arnolds is een beknopte handleiding geschreven met handige tips voor het plaatsen van nachtvlindervallen. Daarbij komen ook zaken als tijdstip, weersomstandigheden en controle van de vallen aan de orde. Hier kunt u de instructies downloaden.

GASTADRESSEN VLINDERVALLEN GEZOCHT
Het uitzetten van vlindervallen zal de belangrijkste methode zijn bij het karteren van nachtvlinders in Drenthe. Wij kunnen daarbij de hulp van mensen met een tuin of eigen land goed gebruiken. Hier kunt een document downloaden waarin Eef Arnolds beschrijft waaraan een gastadres dient te voldoen.

klik op de afbeelding voor een vergroting in pdf

WELKE KWARTBLOKKEN?
Van het aantal waargenomen soorten macrovlinders per kwartblok in Drenthe is per 23 februari 2018 een update gemaakt. De getallen in de kwartblokken geven nu het aantal soorten macro’s van 2005 tot en met 2017. De nieuwe kaart kan worden gedownload in pdf. Vallen dienen bij voorkeur geplaatst te worden in kwartblokken waarin minder dan 100 soorten macronachtvlinders bekend zijn (alle hokken die niet groen zijn gemarkeerd). Om meer inzicht te krijgen in welke periodes er is waargenomen, zijn er kaarten in pdf beschikbaar met de aantallen macrosoorten per kwartblok voor 5 periodes:
1 april – 15 mei
16 mei – 30 juni
1 juli – 15 augustus
16 augustus – 30 september
1 oktober – 31 maart   

De aantallen voor deze 5 periodes en het gehele jaar zijn ook te vinden in deze tabel in pdf.