Vooraankondiging informatiebijeenkomst Wilde narcis

Vooraankondiging informatiebijeenkomst Wilde narcis

Op donderdagavond 4 maart a.s. wordt er een online-informatiebijeenkomst over de Wilde narcis gehouden, georganiseerd vanuit het project Drentse Paosbloem.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via het aanmeldformulier in de agenda op de website (lbdrenthe.nl).

U kunt hier de vooraankondiging downloaden.