Vooraankondiging informatiebijeenkomst Wilde narcis

Op donderdagavond 4 maart a.s. wordt er een online informatiebijeenkomst over de Wilde narcis gehouden, georganiseerd vanuit het project Drentse Paosbloem.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via het aanmeldformulier in de agenda op de website (lbdrenthe.nl).

U kunt hier de vooraankondiging downloaden.