Het 30-jarig jubileum van de VWD

Het 30-jarig jubileum van de VWD

De viering van het 30-jarig jubileum van de Vlinderwerkgroep Drenthe vindt op zaterdag 24 april 2021 (voorlopige datum) plaats in De Klipper, rekening houdend met de Corona-maatregelen die dan gelden. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

10:00 OPENING door Stefan Pronk, voorzitter Vlinderwerkgroep Drenthe
10:15 Klimaatstress – wat ervaren de Drentse vlinders?- Michiel Wallis de Vries (De Vlinderstichting)
10:55 Ook vlinders hebben een broedseizoen – Tymo Muus (Werkgroep Vlinderfaunistiek)
11:35 Op weg naar natuurinclusieve landbouw op en rond ons akkerbouwbedrijf – Eline Ringelberg (Muntendam)
12:15 PAUZE met voor iedereen een eenvoudige lunch, te verzorgen door De Klipper
13:15 De Drentse nachtvlinderatlas: hoe ver zijn we? – Eef  Arnolds (Vlinderwerkgroep Drenthe)
13:55 Meetnet nachtvlinders– Jurriën van Deijk (De Vlinderstichting)
14:35 KORTE PAUZE
14:45 Op stap voor boerenlandvlinders in Drenthe – Stefan Pronk, Ru Bijlsma en Ben Hoentjen (Vlinderwerkgroep Drenthe)
15:10 Vlinderquiz– Pauline Arends, Lizette van Buren-Wolf en Robertjan Huizing (Vlinderwerkgroep Drenthe)
15:30 AFSLUITING door de dagvoorzitter
Hapje en drankje na