Drie mooie waarnemingen van Ben van As

Drie mooie waarnemingen van Ben van As

Grote weerschijnvlinder:

– 1 man, 26 juni op het pad bij het Anlooërdiepje / Schipborg. Deze vloog meerdere keren laag boven het pad vlak voor mij heen.

– 1 exemplaar Amelterbos, Assen. Hij/zij vloog meerdere keren hoog bij een Zomereik ter hoogte van het ‘Poepenhemeltje’.


Heivlinder:

– 2 exemplaren 20 juli, Balloërveld. De tweede precies een half uur later dan de eerste.


Glasvleugelpijlstaart:

– 1 exemplaar 21 juli, foeragerend op een oude Kruldistel, Boswachterij Schoonloo.

(De foto van de Heivlinder is van Berta Schuurhuis.)