Cursus knoopmieren verzet naar 2023

Cursus knoopmieren verzet naar 2023

Landschapsbeheer Drenthe zet zich ook dit jaar in om extra bescherming te bieden aan de heide- en veenvlinders in de provincie.

In het kader van dit project wordt op donderdag 20 april 2023 een verdiepende cursus over knoopmieren gegeven. In de uitnodiging staat meer informatie over deze cursus.