Bijzondere waarnemingen in augustus

(Bovenstaande foto is van Minko van der Veen.) Op 5 augustus heeft Klaas Snijder in Diever een Keizersmantel, foeragerend op een Vlinderstruik, waargenomen. Meer bijzonderheden met zijn foto’s staan op waarneming.nl. Op 8 augustus een waarneming van een Keizersmantel door Marc Hesp bij Eext (Landgoed Heidehof – Oud Gedeelte). De …

Drie mooie waarnemingen van Ben van As

Grote weerschijnvlinder: – 1 man, 26 juni op het pad bij het Anlooërdiepje / Schipborg. Deze vloog meerdere keren laag boven het pad vlak voor mij heen. – 1 exemplaar Amelterbos, Assen. Hij/zij vloog meerdere keren hoog bij een Zomereik ter hoogte van het ‘Poepenhemeltje’. Heivlinder: – 2 exemplaren 20 juli, …

Rupsenkokers

Op 13 juli was ik overdag o.a. even op het Molenveld bij Oudemolen. En al sneupende (of eigenlijk wachtte ik of ik Eikenpages uit een Zomereik kon ‘inkoppen’) keek ik terloops ook nog even naar een Ruwe berk. Daar zaten nogal wat vraatsporen aan en dus ben ik verder gaan kijken en …