Activiteiten Project Bermscouts 2022

Activiteiten Project Bermscouts 2022

Beste heer/mevrouw,

Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan de activiteiten vanuit Bermscouts! U bent (als contactpersoon van een bewoners/vrijwilligersgroep) betrokken bij een initiatief dat zich richt op het ecologische beheer van bermen en/of inventariseren van planten. En mogelijkerwijs heeft u vorig jaar al deelgenomen aan één van de (online) activiteiten die we vanuit Bermscouts hebben georganiseerd.

Veldinstructies en excursies
In september 2022 organiseren we vanuit Bermscouts:

  • Tweemaal een veldinstructie ‘Toepassen van de Nectarindex monitoringsmethodiek’
  • Tweemaal een excursie ‘Herkenning bermplanten’
  • Eenmaal een excursie ‘Insecten in de berm’

Wilt u meedoen aan (één van) deze activiteiten? Zie voor meer informatie over de activiteiten en de wijze van aanmelden de flyer.

Project Bermscouts
Het doel van het project Bermscouts is om bewonersinitiatieven en vrijwilligersgroepen die in Drenthe aan de slag zijn of gaan met ecologisch beheer van bermen en grotere stukken openbaar groen van kennis te voorzien over bermplanten en ondersteuning te bieden bij het meten van de effecten van het (maai)beheer op de plantengroei.Voor meer informatie over het project Bermscouts verwijzen wij u graag door naar de projectpagina op Heel Drenthe Zoemt: https://www.heeldrenthezoemt.nl/bermscouts/

Mocht u andere groepsgenoten en/of berminitiatieven kennen die mogelijk geïnteresseerd zouden kunnen zijn in de activiteiten van Bermscouts, dan zou het fijn zijn als u deze informatie met hen wil delen.

Graag tot ziens!


Met vriendelijke groet,

Landschapsbeheer Drenthe, FLORON, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Vlinderwerkgroep Drenthe en Werkgroep Florakartering Drenthe.