Vlinder- en Libellenexcursie

Op het terrein van Natuurbegraafplaats ‘Hillig Meer’ te Eext (Provincaleweg 2, 9463 TK Eext) wordt op zaterdag 15 juli om 10:00 uur een vlinder- en libellenexcursie gehouden. De organisatie is in handen van ‘Hillig Meer’. Onze Vlinderwerkgroep en de Libellenwerkgroep Drenthe verzorgen het gidsen. Zo mogelijk graag aanmelding vooraf via de site van Hillig Meer:

https://www.natuurbegraafplaatshilligmeer.nl/agenda/libelle-en-vlinderexcursie/