Bestuur

voorzitter:

Ate Dijkstra, Dobbewal 62, 9407 AG Assen

 

penningmeester:

Ben Hoentjen, Felland 50, 9755 TC Onnen (mail)

 

secretaris:

vacant (mail)

 

leden:

Pauline Arends

Ru Bijlsma

Hindrik Lanjouw

Stefan Pronk